Iskrová skuškaSENSOR DDS® MIT je technológia vyvinutá špeciálne na kontrolu kvality nezakrytých plastových izolácií, fólií a asfaltových povrchov. Princípom merania je vygenerovanie elektrickeho poľa na kontrolovanej ploche a následná kontrola elektrických anomálií zariadením vyvinutým a vyrobeným  v našom vlastnom vývojovom stredisku. SENSOR DDS® MIT systém je prispôsobený na vyhľadávanie aj tých najmenších poškodení, ktoré sa nedajú voľným okom detekovať, ale tieto pod záťažou možu zväčšiť svoju priepustnosť a tým spôsobiť nemalé škody.


Ploché strechy


Patria medzi konštrukcie s najväčším podielom poruchovosti. Podiel chybných plochých striech na Slovensku podľa dlhodobého sledovania presahuje 90%, pričom väčšina porúch sa prejavuje vo forme zvýšenej vlhkosti a zatekania. Výnimkou nie sú ani ploché strechy nových objektov. V prípade výskytu zatekania strešných pláštov sa oprava veľmi často vykonáva uložením ďalšej vrstvy krytiny. Tento postup sa obvykle realizuje bez dôkladnej analýzy daného stavu, čo mnohonásobne zvyšuje náklady na rekonštrukciu, nezaručuje dlhodobo spoľahlivé riešenie a dokonca môže daný problém ešte viac skomplikovať.


Metóda SENSOR DDS® MIT (iskrová skúška) patrí k jednej z najefektívnejších metód kontroly tesnosti na odhalenej hydroizolácii. Pomocou tejto metódy je možné detekovať aj tie najmenšie netesnosti, voľným okom neodhaliteľné. Metóda sa dá používať všade tam, kde sa vyžaduje tesnosť hydroizolácie (fólia, asfalt, PEHD, PVC, sklolaminát atď.) na strechách, pri zakladaní stavieb, bazénoch a rôznych nádržiach, či už na vodu alebo nebezpečný odpad. Na kontrolu sa vyžaduje iba dobre vyčistená a suchá hydroizolácia a nie sú potrebné žiadne iné špecifické podmienky. Pomocou nášho zariadenia vieme ľahko kontrolovať aj ťažšie prístupné miesta.


Po kontrole netesností bude vytvorení záverečný protokol o výsledku meraní.


Zaujala vás naša ponuka?


Ponúkame omnoho viac, stačí nás kontaktovať a opýtať sa. Pozrite si taktiež naše práce.

Naše práce