Splňame najmodernejšie legislativne a zákaznícke požiadavky. Presvečte sa sami.

CENKROS 4

Oceňovanie a riadenie stavebnej výroby.

ISO 9001:2015

Norma ISO 9001 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality. Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku.

ISO 14001:2015

Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie.

OHSAS 18001:2007

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.