Realizáciou hydroizolácií sa naša firma zaoberá od roku 2003. Našou hlavnou činnosťou je realizácia mechanicky kotvených PVCP hydroizolačných fólií. Ročne zrealizujeme 50 000 m2 plochých striech.

Viac informácií

O nás


Realizáciou hydroizolácií sa naša firma zaoberá od roku 2003. Našou hlavnou činnosťou je realizácia mechanicky kotvených PVCP hydroizolačných fólií. Ročne zrealizujeme 50 000 m2 plochých striech. Naša denná výkonnosť je 1 000 m2. Máme zamestnaných 10 kvalifikovaných pracovníkov. V prípade potreby vieme veľmi flexibilne našu kapacitu navýšiť.

Máme skúsenosti s realizáciou plochých striech na halových objektoch a bytových domoch. V súčasnosti sa zaoberáme aj rekonštrukciami plochých striech a realizáciou zelených striech. V našom referenčnom liste sú vypísané všetky strechy, ktoré naša firma realizovala.

Najčastejšie pracujeme s fóliami od výrobcov:

- SIKA

- ALKORPLAN

- BAUDER

- PROTAN


Strešné pásy spájame teplovzdnušným zváraním. Vlastníme teplovzdušné automaty a ručné teplovzdušné zváracie prístroje od výrobcu LEISTER. To zaručuje rýchlu a kvalitnú realizáciu spájania jednotlivých spojov.

Kotvenie strešných pásov z PVC na plochých strechách si z hľadiska vznikajúcich zaťažení vetrom vyžadujú osobitnú kotviacu techniku. Na kotvenie fólií používame overenú značku SFS Intec. Jedná sa o kvalitného švajčiarskeho výrobcu, ktorý zaručuje kvalitu svojich kotviacich prvkov. Najhlavnejším kritériom pre nás je miera pozinkovania skrutiek a podložiek, čo je pri životnosti strechy veľmi dôležité.

Najväčší dôraz kladieme pri realizácií detailov plochej strechy. Jedná sa najmä o pripojenia a ukončenia jednotlivých pásov fólií, ukončenia odkvapov, napojenia na svetlíky a pripojenia strešných vpustí.

Pri dodávke materiálu máme s našimi dodávateľmi dohodnuté veľmi zaujímavé rabaty, ktoré sa prejavia v konečnej cene za realizované dielo. Vďaka dobrým vstupným cenám a kvalifikovaným pracovníkom vieme zaručiť dobrú cenu diela.

Postupom času sa spoločnosť zamerala aj na zatepľovacie práce v spolupráci s osvedčenými externými spolupracovníkmi, aby firma mohla ponúknuť investorovi plnohodnotnú dodávku prác pri obnove bytového fondu. Z toho istého dôvodu ponúka spoločnosť aj rekonštrukciu ZTI.

Naša ponuka